Давид (bolivar_s) wrote in hist_etnol,
Давид
bolivar_s
hist_etnol

Олесь Бузина: Десять заповедей сознательного украинца

Олесь Бузина: Десять заповедей сознательного украинца

28.04.2015 | Олесь Бузина

Публикуется на языке оригинала.

***

Багато хто з науковців і навіть звичайних читачів чули про так званий «Декалог» - десять заповідей українського націоналіста. Ними керувався провідник Степан Бандера і його послідовники. А потім спробував керуватися провідник Дмитро Корчинський, але не зміг, у зв’язку з непосильністю взятої місії.

Проте нещодавно у підземеллях Собору св. Юра у Львові мені вдалося відшукати ще більш секретний документ - «Десять заповідей свідомого українця». Він зберігався на глибині 354 м 11 см нижче рівня моря у броньованому сейфі разом з житнім сухарем, на якому збереглися відбитки передніх зубів князя Данила Галицького, і кальсонами митрополита Шептицького, у яких той впав з коня, коли був ще австрійським гусаром. Поруч лежала канапка, яку не доїли Іван Франко і Леся Українка на таємному побаченні, і філіжанка кави, яку не допив Тарас Шевченко, бо так ніколи і не доїхав до Львова.

Важко передати моє захоплення дослідника, коли я побачив ці святі для нашої нації реліквії. Оскільки сухар запліснявів від підземної вологи, а штани згнили і розповзлися до останньої нитки, то видобути їх на поверхню не вдалося, незважаючи на мої титанічні зусилля і безкорисну допомогу донецьких шахтарів, які до того ж у пориві трудового запалу розбили у пекельній темряві філіжанку і розтоптали канапку.

Проте нові десять заповідей, вибитих на якомусь невідомому космічному матеріалі, що не боявся жодних ушкоджень і температур, я, притискаючи до серця, мов дитину, витяг на світ Божий і тепер пропоную зацікавленим.

Однак особам без почуття гумору читати цей документ суворо забороняється. І навіть тим, у кого почуття гумору є, забороняється передруковувати його без попередньої згоди з першовідкривачем – тобто зі мною.

Олесь БУЗИНА, Київ, 16 листопада 2006 р.

Десять заповідей свідомого українця

decalog

1. Свідомий українець зобов’язаний бути тупим. Якщо свідомий українець не є тупим, він автоматично стає жидом або москалем.

2. Свідомий українець має бути хитрим. (Прим.: але з обов’язковим дотриманням п.1).

3. Свідомий українець зобов’язаний бути хазяйновитим – все, що побачить, тягти до себе додому, надкусувати і ні за що не ділитися ні з ким – навіть з іншими свідомими українцями. ( На старій Галичині цей принцип ще називали: «Свій до свого по своє»).

4. Свідомий українець має розмовляти винятково українською мовою. Ця мова має бути настільки незрозумілою москалям та жидам, що немає нічого поганого, якщо й сам свідомий українець не буде її розуміти.

5. Свідомий українець повинен бути глибоко віруючим. Він повинен вірити, що все на світі, окрім жидів та москалів, винайшли свідомі українці.

6. Свідомий українець має розвивати власну культуру. Це означає, що одночасно він зобов’язаний псувати чужу культуру – особливо культуру жидів та москалів.

7. Свідомий українець зобов’язаний вести здорове статеве життя. Здорове статеве життя йому дозволяється вести лише з особами своєї нації та не своєї статі – найкраще всього з жінкою або кумою. Найкраще ім’я для справжньої української жінки – Оксана. Найкраще ім’я для української куми – Галя. Осіб жіночої статі з іншими іменами слід вважати несправжніми українками.

8. Кожен свідомий українець повинен бути галичанином. Це не означає, що він зобов’язаний жити в Галичині. Навпаки. Найкраще свідомому українцю жити в Києві – в органах державної влади або поблизу них, але при цьому постійно розказувати, що справжня Україна знаходиться в Галичині.

9. Свідомий українець повинен постійно боротися з національними зрадниками. Якщо він встановить, що сам є зрадником, то повинен боротися сам з собою, попередньо донісши на себе собі. Якщо з якихось причин свідомий українець не може донести на себе собі, то повинен донести, куди слідує, і на кого захоче.

10. Свідомий українець повинен боротися за незалежність України. Вищою формою незалежності України є її незалежність від свідомих українців.

Примітка. Якщо свідомий українець не буде дотримуватися десяти вищезазначених заповідей, він підлягає вищій мірі покарання – засланню на історичну батьківщину – тобто до Галичини. Заслання до Галичини у жодному разі не дозволяється замінювати висилкою до Москви, Сибіру і навіть Канади.

Редакция авторского сайта Олеся Бузины благодарит портал from-UA за предоставленный материал.                             Олесь БУЗИНА. Десять заповедей сознательного украинца

Предлагаем вниманию читателей новое исследование известного украинского писателя…
…и журналиста Олеся Бузины, посвященное одному раритетному историческому документу, за подлинность которого мы не ручаемся.
Публикуется впервые и на языке оригинала. По просьбе читателей документ переведён на русский язык.
***
Многие ученые и даже обычные читателий слышали о так называемом «Декалог» - десять заповедей украинского националиста. Ими руководствовался проводник Степан Бандера и его последователи. А потом попытался руководствоваться проводник Дмитрий Корчинский, но не смог, в связи с непосильностью взятой миссии.
Однако недавно в подземельях Собора св . Юра во Львове мне удалось отыскать еще более секретный документ - « Десять заповедей сознательного украинца ». Он хранился на глубине 354 м 11 см ниже уровня моря в бронированном сейфе вместе с ржаным сухариком , на котором сохранились отпечатки передних зубов князя Даниила Галицкого , и кальсонами митрополита Шептицкого , в которых тот упал с лошади , когда был еще австрийским гусаром . Рядом лежал диванчик , который делили Иван Франко и Леся Украинка на тайном свидании , и чашка кофе , которую выпил Тарас Шевченко , потому что так никогда и не доехал до Львова.
Трудно передать мое увлечение исследователя , когда я увидел эти святые для нашей нации реликвии. Поскольку сухарь заплесневел от подземной влаги , а штаны сгнили и расползлись до последней нитки , то добыть их на поверхность не удалось , несмотря на мои титанические усилия и бескорыстную помощь донецких шахтеров , которые к тому же в порыве трудового задора разбили в адской темноте чашечку и растоптали диванчик
Однако новые десять заповедей , выбитых на каком-то неизвестном космическом материале, не боялись никаких повреждений и температур , я , прижимая к сердцу , как ребенка , вытащил на свет Божий и теперь предлагаю заинтересованным .
Однако лицам без чувства юмора читать этот документ строго запрещается . И даже тем , у кого чувство юмора , запрещается перепечатывать его без предварительного согласия с первооткрывателем - то есть со мной.
Десять заповедей сознательного украинца
1.Сознательный украинец обязан быть тупым . Если сознательный украинец не является тупым , он автоматически становится жидом или москалем .
2.Сознательный украинец должен быть хитрым . ( Прим.: но с обязательным соблюдением п.1).
3.Сознательный украинец обязан быть хозяйственным - все , что увидит , тянуть к себе домой , надкусывать и ни за что не делиться ни с кем - даже с другими сознательными украинском . ( На старой Галичине этот принцип еще называли « Свой к своему за своим»
4.Сознательный украинец должен разговаривать исключительно на украинском языке . Этот язык должен быть настолько непонятен москалям и жидам , что нет ничего плохого , если и сам сознательный украинского не будет понимать.
5.Сознательный украинец должен быть глубоко верующим. Он должен верить , что все на свете , кроме жидов и москалей , изобрели сознательные украинцы .
6.Сознательный украинец должен развивать собственную культуру. Это означает , что одновременно он обязан портить чужую культуру - особенно культуру жидов и москалей
7 . Сознательный украинец обязан вести здоровую половую жизнь. Здоровая половая жизнь ему разрешается вести лишь с лицами своей нации и не своего пола - лучше всего с женой или кумой . Лучшее имя для настоящей украинской женщины - Оксана. Лучшее имя для украинской кумы - Галя. Лиц женского пола с другими именами следует считать ненастоящими украинками
8 . Каждый сознательный украинец должен быть галичанином . Это не означает , что он обязан жить в Галичине. Наоборот. Лучше сознательном украинцам быть в Киеве - в органах государственной власти или вблизи них , но при этом постоянно рассказывать , что настоящая Украина находится в Галичине.
9 . Сознательный украинец должен постоянно бороться с национальными предателями. Если он установит , что сам является предателем , то должен бороться сам с собой , предварительно донеся на самого себя . Если по каким-то причинам сознательный украинец не может донести на себя себе , то должен донести , куда следует , и на кого захочет.
10 . Сознательный украинец должен бороться за независимость Украины . Высшей формой независимости Украины является ее независимость от сознательных украинцев .
Примечание . Если сознательный украинец не будет соблюдать десять вышеупомянутых заповедей , он подлежит высшей мере наказания - ссылке на историческую родину - то есть в Галичину. Ссылка в Галичину ни в коем случае не разрешается заменять высылкой в Москву , Сибирь и даже Канаду.
Олесь Бузина, специально для From-UA      http://www.buzina.org/culture/1523-decalog.html    http://maxpark.com/community/politic/content/2541531
Tags: Украина и Евромайдан, юмор
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments